Om oss – Vi gör dig på gott humör

Din viktigaste tillgång är du själv, tänker vi. Ja, helt enkelt din hälsa, din energi, dina talanger, din kreativitet och ditt goda humör.

Mannabies vision är en värld med fler naturliga, sunda och väldoftande hygien- raknings- hud- skäggvårds- och hårvårdsprodukter för män. Naturliga produkter som tar hand om- och till och med stärker dina tillgångar och förmågor, både de fysiska och de mentala.

Utifrån denna vision tillhandahåller vi produkter som gör gott för hälsan och humöret, vare sig de används i kroppen, på kroppen (huden och håret), nära kroppen eller i hemmet (till exempel inredning, textiler och produkter för tvättning och städning).

Vi tror på det naturliga, det småskaliga, det hantverksmässiga och det personliga engagemanget för att på bästa möjliga sätt tillmötesgå den medvetne mannens krav på rättvis och miljövänligast möjliga produktion, kravet på produktkvalitet och inte minst kravet på verklig nytta.

Välkommen till mannabies.se den goda sidan.